Æolusön fyller 50 år 2018

– 50 fantastiska år för barn och ungdomar

Æolusöns vänner verkar för
en ännu bättre ö under tiden 2018 – 2068

Æolusön

Æolusön är en ö i Göteborgs södra skärgård som ägs och drivs av GKSS. Ön är sedan 1968 en dedikerad plats för att lära unga att segla och ha kul tillsammans. Varje sommar utbildas nära 300 elever på ön av 50 olika ledare.

Vilka är vi

Æolusöns vänner startades 2017 av en samling engagerade tidigare ledare för Æolusön, tillsammans med nuvarande ledningsgrupp för Æolusön och GKSS ledning. GKSS började bedriva ungdomsverksamhet på ön 1968, och vi hoppas att denna verksamhet ska kunna fortgå i minst 50 år till.

 

Vad kan jag göra?

Att bedriva ön och dess verksamhet kostar pengar. Det är en grupp byggnader som ligger ensamt på en väderutsatt ö i skärgården, och som varje år blir hårt testade av ett hundratal ungdomar. För att kunna utföra de nödvändiga renoveringar som krävs för öns framtid behövs ditt engagemang och externt finansiellt stöd. Stöd oss med valfritt belopp till Swish 123 036 46 12 eller Bankgiro 5208-0124.

 
 

Swisha valfritt belopp till 123 036 46 12
eller till Bankgiro 5208-0124

 

Swisha valfritt belopp till:
123 036 46 12

eller till Bankgiro:
5208-0124

Fastigheter på ön

Ett urval av de fastigheter som idag står på ön och som är i behov av större som mindre renoveringar.

Ledarhuset

I ledarhuset finns idag kök, mat- och teorisal och sovplatser för vissa av ledarna som är på lägret. Köket har nyligen renoverats till en god standard. Samtidigt är bedömningen att ytskikt i helas huset behöver göras om med mer slittåliga material.

Barnbarackerna

I barackerna sover barnen under läger uppdelade i en länga för flickor och en för pojkar uppdelat i 6 + 6 rum med fyra sängar i varje rum med ingång utifrån. Det finns även två olika dusch- och
Planen är att bygga om barackerna så att det är en korridor i mitten av varje länga och eventuellt ha en andra våning med ytterligare sovplatser för ledare och barn samt en teorisal. (som även kan användas för lekar, disco och annat kul)

Varvet & Oslo

Varvet är för många av barnen och ledarna själva symbolen och hjärtat för lägren. Här meckas det eller så dansas eller så anordnas någon kvällsaktivitet i de stora rymliga lokalerna.

Styrhytten

Styrhytten är ett ikoniskt landmärke för ön och skapar en härlig plattform för att arrangera kappseglingar och ge föräldrar översikt över seglingarna på avslutningarna. Ambitionen är att återställa byggnaden så att den kan fortsätta vara denna plattform.

Dasset

Idag finns det inte WC på ön. Knarrholmen har nyligen fått tillgång till VA från Kössö och standarden på ön skulle höjas avsevärt med anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Macken och skäret

Macken och Skäret ligger i anslutning till hamnen och används som ledarbostad respektive verkstad. Det finns inget omedelbart renoveringsbehov utöver löpande underhåll.

 

Swisha valfritt belopp till 123 036 46 12
eller till Bankgiro 5208-0124

 

Swisha valfritt belopp till:
123 036 46 12

eller till Bankgiro:
5208-0124